Ἡ ἐκκλησίᾱ του Ιπτάμενου μακαρονοτέρου ἔν ἡ ἀρχαῖκή Ἐλληνική

Home for all languages OTHER than plain old English (all varieties)

Moderator: Other Stuff Mods

User avatar
Nephelokokkygia89
Ziti Zealot
Posts: 18
Joined: Tue Jul 22, 2008 10:27 pm
Location: The Dark Side of the Sun

Ἡ ἐκκλησίᾱ του Ιπτάμενου μακαρονοτέρου ἔν ἡ ἀρχαῖκή Ἐλληνική

Postby Nephelokokkygia89 » Tue Jul 29, 2008 8:20 pm

What thinketh y'all? :p
Καί ἐπήρωτα αὐτόν τί σοί ὀνόμα καί ἀπεκρίθη λέγων λεγεών ὀνόμα μοί ὁτί πόλλοι ἐσμέν·

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 5·9

Return to “Languages Other than English”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests